Reha Zona BV
 
Een recent door Corda Liften geplaatste liftbesturing

Liftbesturing vervangen

Liften horen te functioneren. En mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zonder problemen de lift kunnen gebruiken. Uit ervaring weten wij dat een lift die vaak stilstaat in praktische zin veel ongemak veroorzaakt. En dat mensen niet graag met de lift gaan als deze onbetrouwbaar lijkt.

Een aantal belangrijke redenen waarom vervanging van uw liftbesturing zinvol is:

  • Een oplopend aantal storingen.
  • Het niet meer beschikbaar zijn van onderdelen.
  • Preventie, de besturing is zo oud dat problemen te verwachten zijn.
  • De kosten voor onderdelen van uw huidige lift besturing zijn zo hoog dat het zinvol is naar een andere oplossing te kijken.

Bijkomende voordelen bij vervanging zijn:

  • Kostenbesparing, de nieuwe besturingen zijn energie zuiniger en zaken als vastrecht kunnen vaak ook naar beneden bijgesteld worden.
  • Het comfort wordt verhoogd, de lift vertrekt en stopt zonder schokken.
  • De veiligheid wordt verbeterd, doordat de lift nauwkeuriger stopt voor de verdieping. Hierdoor is er minder struikel gevaar, wat vooral belangrijk is voor mensen die slecht ter been zijn.

Klik hier voor een voorbeeld project.